Steun stichting pestkind

Pest Mij Maar Pleintjes Tourgroot succes!

Beste
sponsoren en betrokkenen van Stichting Pestkind,

Deze woorden richten wij aan jullie, maar dan ook speciaal aan jullie, om te bedanken voor jullie steun, betrokkenheid en jullie geloof in onze Pest Mij Maar Tour.

Dankzij jullie, hebben wij in de afgelopen jaren ons werk mogen uitbreiden en professionaliseren.

Onze Henk rijdt in een prachtige bus, gesponsord door de Stichting. En we konden op scholen extra ingezet worden, waar de noodsignalen hoog waren.

Ons netwerk werd vergroot en alleen al de wetenschap dat de Stichting ons steunt, zorgde ervoor dat onze Henk nog meer kon groeien. Dit jaar werd deze groei vertaald in de Pleintjes Tour. Welke wij dankzij jullie steun hebben kunnen financieren om de problemen in de wijken aan te kunnen gaan pakken.

Onze Henk bereikt ieder jaar binnen de “veilige” omgeving van de scholen en sportverenigingen, rond de 35.000 kinderen. Maar hoe stond het met het pesten in de wijken? Op straat? Is er respect en samenhorigheid? Kunnen kinderen met een goed gevoel buiten spelen? Dit was een vraag die door onze contacten bij Gemeentes meestal met een ‘Nee’ werden beantwoord. En een vraag die onze Henk zelf destijds ook met een ‘Nee’ kon beantwoorden, toen hij zelf als een ‘puber’ buiten op het plein, probeerde te basketballen. Henk werd 9 van de 10 keer, van het plein afgejaagd, door niemand minder dan Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Zij vonden dat die “lange slungel” maar op moest rotten. (zie biografie: Ruud Gullit)

Uit onder andere deze ervaring tezamen met de geluiden die wij meekregen bij jongerenwerk binnen de gemeentes, hebben ervoor gezorgd, dat onze Henk niets liever wilde dan een tour te gaan starten in deze wijken. Een Pleintjes Tour, in 12 provincies. En tijdens deze tour, anti- pesten, respect voor elkaar en het creëren van samenhorigheid centraal te stellen en aan te pakken.

Na een goed overleg met Nicole Melse en Jacqueline Plomp, werd er toegezegd dat wij deze tour op mochten gaan zetten, met een maxima van 30 gemeentes, gingen wij aan de slag met het opstellen van de Algemene Voorwaarden en de werving van de gemeentes.

Er werd rekening gehouden met het feit, dat we de tour zouden houden, na de zomervakantie. Juist dan moeten groepen zich nog settelen. En konden wij van invloed zijn op de groepsdynamiek. Daarnaast werd er gekozen voor de tijden, in de vroege avond, zodat we twee doelgroepen zouden kunnen gaan bereiken. De kinderen die na het eten nog even buiten gingen spelen en de jongeren die aan het begin van de avond hun hangplekken uitzochten.

Na een intensieve werving en contactperiode met vele gemeentes, stroomden de eerste aanmeldingen binnen. De aftrap zou plaats vinden op 28 augustus en de afsluitende clinic zou plaats vinden op 26 oktober. Precies in twee maanden, zouden wij 19 gemeentes gaan voorzien van deze Pleintjes Tour.

Waarom maar 19? De aanmeldingen verliepen goed en wat opviel was hoe gemeentes elkaar gingen informeren. Toen de tour eenmaal van start was gegaan, werden we ineens plat gebeld met de vraag of er nog ingeschreven kon worden.

Het was net of gemeentes in het begin wat afwachtend waren geweest. Maar toen ze eenmaal van het effect van de Pleintjes Tour hoorden niet wisten hoe snel ze alles nog geregeld wilden krijgen om alsnog deelnemer te worden van deze gesponsorde tour. Echter voor ons was de grens echt eind oktober. De avonden worden korter, temperaturen daalden en we wilden vooral niet in de sporthal eindigen. Nee, voor ons was het doel: De pleintjes in de wijken. En daar hebben wij ons aan gehouden.

De missie stond centraal! En het effect was zelfs voor ons overweldigend… De clinics maakten heel veel los. Zowel positief als ook negatief gedrag werd uitgelokt. En Henk wist tijdens zijn clinics daar heel goed op in te spelen waardoor we naderhand van ouders en de straatcoaches terug mochten horen, dat ze heel erg te spreken waren over dit concept.

Doordat ouders en buurtgenoten, door Henk ook werden betrokken bij zijn clinics, leerden de verschillende doelgroepen, uit een en dezelfde wijk, elkaar kennen! Er ontstond respect, er werd samen op een positieve manier een beweging gecreëerd. Een beweging van respect. Ouders die normaliter geklaag of klachten hoorden over hun kinderen, hoorden ineens ook complimenten terug. En niet alleen de kinderen veranderden hierdoor hun gedrag, en werden steeds enthousiaster en meer betrokken. Nee, ook de ouders veranderden! Ze keken anders naar hun kinderen, werden positiever en deden uiteindelijk enthousiast mee.

Dan waren er nog de jongeren aan de zijlijn, zij hadden vaak een grote mond, weigerden in het begin mee te doen, maar dimden in nadat Henk ze had toegesproken. Henk liet ze deelgenoot worden van hun verantwoordelijkheden en Henk wees de jongeren erop, dat zij het voorbeeld waren voor hun jongere broertjes of zusjes. Wil je meedoen? Dat kan, maar dan doe je wel normaal! Natuurlijk haalden ze in eerste instantie hun schouders op, zo van wat kan mij dat schelen. Maar hoe dan ook bleven ze aan die zelfde zijlijn staan toekijken en pikten ze de boodschappen van Henk op om uiteindelijk op een positieve manier, mee te doen aan de schotwedstrijden. En ineens werkte kinderen en jongeren samen en was er geen gedonder meer. Dit was heel bijzonder om te zien!

Ieder plein dat wij bezochten bleef spannend! Hoe was de opkomst, hoe ging het ontvangen worden, welke doelgroep overheerst? Hoe stellen ouders en buurtgenoten zich op? En de winkeliers? Ieder plein was anders! Het mooie ervan was, dat hoe groter uiteindelijk de betrokkenheid was van de winkeliers en de buurtgenoten om de tour te ontvangen, hoe groter uiteindelijk het effect hiervan op de kinderen en jongeren.

Sommige pleintjes waren het vooral de ouders die voor onrust zorgden. Het positieve van onze samenwerking met de gemeentes was, dat straatcoaches en jongerenwerk mede verantwoordelijk waren voor de organisatie van de Pleintjes Tour, in hun gemeente. Ook werd van hun verwacht dat zij aanwezig zouden zijn, bij de clinic avond zelf. Op deze manier konden zij observeren en signaleren. En dit was insommige gevallen heel hard nodig.

Het was pittig om te zien, hoe zogenoemde “sleutelkinderen” aan hun lot werden overgelaten. Met een voordeursleutel op zak en soms zelfs in de leeftijd van 4 jaar, werden ze bij de clinic afgezet en pas laat in de avond weer opgehaald. Of ouders ruziede zelf in het bijzijn van hun kinderen. Waarbij ze alles behalve het goede voorbeeld gaven. Ook hierop reageerde Henk. Hij sprak de ouders aan via de head set en wees ze op hoe ze overkwamen als voorbeeld. En ouders, hoe pissig ook, dimden in, om op het einde zelfs deel te gaan nemen aan de schotwedstrijd.

Alle pleintjes waar we kwamen waren anders, maar alle reacties op het einde waren overweldigend. Als je pest mij maar tour nu googled, valt op hoe groot de publiciteit is geworden, rondom de tour en Stichting Pestkind. Met als kers op de taart ons profiel met verwijzing naar Stiching Pestkind op 3FM. De redactie van 3FM had ons benaderd, nadat ze hadden gehoord van onze tour. En vroegen of ze een profiel mochten schrijven tijdens de week van het pesten. 3FM benadrukte dat wij hun waren opgevallen vanwege de positieve manier
van benaderen, waarmee onze Henk, de deelnemers aanspreekt. Of je nu wordt gepest of zelf pest. Iedereen wordt gelijk behandeld, onder een voorwaarde. Pesten is een rode kaart!

Verder zijn we tijdens de tour veelvuldig gefilmd en geïnterviewd door lokale t.v. en radiostations en vonden we steeds meer artikelen terug in lokale krantjes maar ook in het AD en ED waren we te vinden.

Wat verder opvalt zijn de vele aanvragen van gemeentes die nu “lucht” van de pleintjes tour krijgen voor volgend jaar. Ze willen het breder opzetten en Henk inzetten in hun wijken.

Zo gaan we in december brainstormen met Amsterdam, over de inzet van de Pest Mij Maar Tour in alle stadsdelen. In het kader van de “vreedzame wijken” Een project waar de gemeente mee bezig is om meer respect en samenhorigheid te creëren.

Kortom, deze Pleintjes Tour was een tour waar onze Henk echt trots op kan zijn! Volgend jaar gaat hij zijn 10e jaar in! En dankzij de steun van Stichting Pestkind, die nu ook steeds meer een begrip is geworden, wordt de missie van Henk echt gesterkt en gesteund!

We merken dat de Stichting het werk van Henk niet alleen kracht bijzet maar we krijgen ook steeds vaker telefoontjes van scholen, wijken en ouders die informeren naar de mogelijkheden om de Stichting te steunen of om te vragen in welke vormen de Stichting hun steun kan geven.

Een wisselwerking, waaruit in onze ogen blijkt dat de tour een begrip aan het worden is. Welke staat voor kwaliteit. En dit begrip hadden wij nooit kunnen worden zonder jullie steun en betrokkenheid!

Wij danken u dan ook voor alles wat u voor ons heeft betekend!